Mail

Mail

Frobbit!´s eposttjänster är framtagna för att möta de olika behov som våra kunder har. Tillsammans med dig så diskuterar vi fram vilken eller vilka av de mailtjänster vi har som passar dig så att det fungerar som du vill.

Om du ger oss en beskrivning av hur du vill det ska fungera så ger vi dig en lösning.

Klicka nedan på den tjänst du är intresserad av så får du en förklaring till vad den innebär.

Notera att du måste ha namn servrar för att mailtjänster ska fungera. Se under rubriken DNS för mer information.

Mailkonton/Mailhotell
Mailalias
Hosted Exchange
Vidarebefodring av mail
Mailinglista