Frobbit!

DNS

DNS
DNS betyder Domain Name Systemoch är en beteckning för den tekniska struktur som gör att vi bl a kan komma åt olika websidor och skicka mail till varandra.Frobbit! har specialistkompetens inom DNS och kan lösa dina behov.

DNSSEC är en standard för att öka säkerheten på nätet och som ser till att när du anropar en viss domän så är det verkligen den som svarar också.

Tyvärr har ännu så länge endast ett fåtal toppdomäner möjligheten att få DNSSEC – vår egen svenska toppdomän .se har dock infört DNSSEC.

IPv6 ges som standard till våra kunder som köper DNS, mail och webhosting sedan hösten 2010.
För att en domän skall fungera och du ska kunna ha web och/eller mail till domänen så måste det finnas Namn Servrar. DNS och Namn Servrar används ibland lite slarvigt som synonymer till varandra även om DNS egentligen innebär hela den tekniska strukturen.

 

För de toppdomäner som erbjuder DNSSEC och där vi har en automatisk
uppkoppling (sk EPP gränssnitt) har vi också ett API genom vilket du kan
uppdatera dina DNSSEC nycklar om du har egna namnservrar.

Naturligtvis kan du också uppdatera nycklarna via vårt webgränssnitt.

Notera att om du väljer någon av våra andra Tjänster så behöver du också namnservrar.

Frobbit! erbjuder följande tjänster inom DNS:

DNS (Namn Servrar)
Dynamisk DNS
DNS för Google Apps