Eva Frölich

Eva började 1982 i Telebranschen med att dimensionera telenät. I mitten av 1980-talet började Eva intressera sig för telefonnummer och deras uppbyggnad och under 90-talet arbetade Eva på Post- och Telestyrelsen som expert inom Namn-, Nummer och Adressering och deltog i det arbete som bedrivs internationellt för att utveckla området.

1997 startade Stiftelsen för Internetinfrastruktur (idag .SE)) dotterbolaget NIC-SE med Eva som ansvarig för att starta upp verksamheten. Eva blev kvar på NIC-SE i fyra år och hann under den tiden delta mycket aktivt i det internationella arbetet som bedrivs för att utveckla Internet och domännamnshanteringen. Därefter arbetade Eva för Neustar och toppdomänen .biz som ansvarig för Europamarkanden.

Under perioden 1999-2002 satt Eva i styrelsen för CENTR, en Europeisk sammanslutning för toppdomäner.

Mellan 2004-2007 satt Eva i Styrelsen för Public Interest Registry (PIR), det bolag som hanterar toppdomnen .org. Under 2004 och 2005 var Eva Styrelseordförande. Under första halvåret 2007 arbetade Eva som CEO/VD för PIR samtidigt som hon satt kvar i styrelsen. Eva lämnade PIR den 31 december 2007 då hennes andra mandatperiod gick ut.

Eva är också aktiv inom ICANN. Fram till årskiftet 2005/2006 satt Eva som ledamot i ccNSO. Där arbetade Eva för bra relationer och arbetsmetoder när det gäller cctld:er.

Eva innehade mellan 2006-2010 en plats som ledamot i styrelsen för Registrars.se. Registrars.se arbetar för en sund och seriös domännamnsmarknad i Sverige och tillsammans med .SE, Post- och Telestyrelsen samt Näringsdepartmentet för att toppdomänen .se skall bli den bästa hanterade toppdomänen i världen.

Eva satt mellan 2010-2013 i Styrelsen för Internet Society (ISOC) vald av ISOC`s organisationsmedlemmar. Under 2010 och 2011 hade Eva rollen som Kassör. Vid årsmötet 2012 axlade hon manteln som ISOCs Ordförande, den första kvinnliga ordföranden.