Förkortningslista

Förkortningslista
En lista med vanliga förkortningar och uttryck.

Förkortning Namn Kort förklaring Länk
DNS Domain Name System DNS är ett system som används för att förenkla adressering av datorer på ett IP-nätverk. DNS ger namn åt olika ip-adresser så istället för att komma ihåg hela adressen kommer man ihåg namnet http://sv.wikipedia.org/wiki/DNS
DNSSEC Domain Name System Security Extensions DNSSEC är en utvidgning av DNS som är till för att stoppa folk från att missbruka systemet genom att använda falsk information http://sv.wikipedia.org/wiki/DNS#DNSSEC
IPv4 Internet Protocol Version 4 IPv4 är version 4 av IP som är ett kommunikationsprotkoll som används när man överför information via internet http://sv.wikipedia.org/wiki/IPv4
IPv6 Internet Protocol Version 6 IPv6 är version 6 av IP och är det som ska ta över efter IPv4. En av anledningarna är att antalet möjliga IP-adresser i IPv4 är för få. IPv6 använder längre IP-adresser vilket gör att det finns fler möjliga adresser. http://sv.wikipedia.org/wiki/IPv6
Anycast

Anycast innebär att man har flera DNS-servrar lokaliserade på olika ställen i världen som alla alltid innehåller samma information. Anycast har två uppenbara fördelar, dels så tar övriga servrar över trafiken om någon av dem skulle få ett avbrott, men det är också så att trafiken går till den DNS-server som är närmast dig, vilket innebär snabbare kommunikation. http://blogg.loopia.se/2011/06/10/anycast-mindre-risk-for-nedtid/ (svenska)
http://en.wikipedia.org/wiki/Anycast
FTP

File Transfer Protocol

FTP är ett gammalt protokoll för att skicka filer via internet. FTP är väldigt osäkert om man inte använder någon sorts kryptering http://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
Backorder

Backorder eller Snap innebär att man anlitar ett företag till att registrera en domän så fort den gamla registreringen går ut. http://www.mikeindustries.com/blog/archive/2005/03/how-to-snatch-an-expiring-domain
Yubikey

Yubikey är en sorts USB-nyckel som förknippar t.ex. en PIN-kod eller ett lösenord. Med en fysisk enhet som genererar ett engångslösenord vilket ökar säkerheten vid inloggning på olika sidor. http://www.yubico.com/yubikey
UNIX

Unix är en grupp av operativsystem som ofta används till olika servrar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Unix
API Application Programming Interface API är en regeluppsättning som bestämmer hur en viss programvara får kommunicera med annan programvara t.ex. så finns det API:er för att skicka e-post. http://sv.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
NAT Network Address Translation NAT gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en IP-adress. http://sv.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation
Namnservrar Namnservrar är en server som förknippar ett system med ett ”namn” som är lättare att känna igen och komma ihåg. Se DNS. http://en.wikipedia.org/wiki/Name_server
http://sv.wikipedia.org/wiki/DNS
Webbhotell Webbhotell eller webbhosting är en tjänst som gör att man kan via en leverantör kan publicera en sida eller en site på internet http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbhotell
Webbalias Ett webbalias är ett sätt att skapa genvägar till sidor på internet som är mycket lättare att komma ihåg och skriva. http://help.mindroute.com/35/sv/SettingsWebAlias.html
Webforwarding Webforwarding innebär att man vidarebefordrar en sida till en annan sida. http://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection
Webbproxy En proxy är ett sätt att ”gömma” sin identitet när man surfar på internet. Med en webbproxy kan man göra detta direkt i webbläsaren http://sv.wikipedia.org/wiki/Proxy
Webbmail Webbmail ger dig möjlighet att läsa och skriva e-post på internet direkt i din webbläsare http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbpost
Mailkonto Mailkonto nnebär att mail tas emot av Frobbit! för lagring. Denna mail som lagrats går att komma åt på flera olika sätt. https://frobbit.se/sv/tjanster/mail/mailkonton/
Mailalias Mailalias används för att förknippa långa krångliga mailadresser med ett alias som är lätt att komma ihåg. http://en.wikipedia.org/wiki/Email_alias
Hosted Exhange Hosted Exchange innebär att ett företag gör en mail-box på sin server som klienterna kan komma åt vilket gör att man kan komma åt det från olika platser http://en.wikipedia.org/wiki/Hosted_exchange
Mailinglista En mailinglista är en sorts lista som man kan prenumerera på och när någon skickar mail till denna lista kommer det till ett program som sedan skickar vidare det till alla prenumeranter http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ndlista
IMAP Internet Message Access Protocol IMAP är ett protokoll som används för att läsa e-post från en mailserver. Detta görs oftast med hjälp av olika program. http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol