Användning av FTP för att hantera website

Om du använder FTP för att hantera din website skall du använda FTP mot datorn ftp.frobbit.se. Du använder sedan det användarnamn och lösenord som du fått av Frobbit! för att logga in.

Den katalog som är topp på trädet för webserver here wwwroot, dvs det är i den katalogen där du ska lägga dina websidor.

Exempel på hur FTP används för att se vilka filer som finns i den katalogen är:

$ ftp ftp.frobbit.se
Connected to ftp.frobbit.se.
220 (vsFTPd 2.3.2)
Name (ftp.frobbit.se:user): foobar
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||58999|).
150 Here comes the directory listing.
drwx------ 3 0 0 4096 Nov 18 20:11 etc
drwx------ 5 0 0 4096 Nov 18 20:11 var
drwx------ 3 20056 100 4096 Dec 04 20:26 wwwroot
226 Directory send OK.
ftp> cd wwwroot
250 Directory successfully changed.
ftp> quit
221 Goodbye.
$