Min quota är full, vad gör jag?

Om  du tror att du har fyllt din quota på hur mycket mail du kan ha i det utrymmer du har så kontaktar du Frobbit!

Det skickas ut spam med information att mailboxen är full och så ombeds man klicka på en länk! Klicka inte på den länken!

Om Frobbit! behöver informera dig om att du överstiger din quota så gör vi det på annat sätt och du ska vara säker på att det är oss du prata med.

Meddelandet kan se ut som:

——– Ursprungligt meddelande ——–

Ämne: Spam:Mailbox Upgrade
Datum: Wed, 28 Dec 2011 01:55:29 -0800
Från: System Administrator <info@Helpdesk.com>
Svar till: <accounts.upgrades2009@hotmail.com>
Till: undisclosed-recipients:;
Your mailbox has exceeded the storage limit which is 20GB as set by your administrator,you are currently running on 20.9GB,
you may not be able to send or receive new mail until you re-validate your mailbox. To re-validate your mailbox  please
CLICK HERE<http://mailupgrade.hostingspace.com/feedback/feedback.html>
Alyssa Wilson
System Administrator