Jag kan inte skicka mail

Jag kan inte skicka mail

Ibland spärrar interneroperatörer möjligheten att skicka mail med hjälp av annan mailserver än deras. Detta för att de försöker minska mängden spam som skickas på Internet.

Det går dock normalt alltid att skicka mail via Frobbit! om du konfigurerar din mailklient på detta sätt:

  • Utgående mailserver (SMTP-server): mail.frobbit.se
  • Portnummer: 587
  • Autenticering: Ja, anvnd CRAM/MD5 om det finns som val
  • Anvndarnamn: det du fått separat från Frobbit!
  • Lösenord: det du fått separat från Frobbit!