Hur fungerar er snapback?

Vi tar emot beställningar för snapback (backorder) på se-domäner. En beställning kan läggas när .SE har lagt till dem på den sk  bardatelistan och de fått ett frisläppningsdatum.

Varje kund kan lägga en backorder på en domän. Flera kunder kan alltså beställa samma domän. Timmarna innan .SE släpper domänerna fria (det gör 04:00 UTC) går vårt system igenom beställningarna och slumpar ordningen som de ska skickas in.

Om en domän förnyas av tidigare innehavare och därmed inte längre är möjlig för snap får beställaren ett meddelande om det. Likaså skickas ett meddelande till beställaren på morgonen som domänen frisläpps med information om snappen lyckades /inte lyckades.

Frobbit! arbetar helt fristående och deltar inte i något samarbete med någon av de auktionssajter som finns för snapback (tex snapback.se eller catch.info)