Frobbit!

.ru.com

.ru.com är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

.ru.com är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .ru.com

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.ru.com ex moms ink moms
Nyregistrering 545kr 681,25kr
Förnyelse 545kr 681,25kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 545kr 681,25kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 545kr 681,25kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .ru.com, vänligen kontakta vår Support.