Generiska

Generiska toppdomäner

Under rubriken Generiska toppdomäner sorterar vi in alla de som inte är förknippade med någon speciellt geografiskt område. De är sorterade i bokstavsordning och inom parentes finns det begrepp som de är en förkortning av. Om du klickar på länken nedan som indikerar första bokstaven i en toppdomän kommer du få detaljerad information om de villkor som gäller för just den toppdomänen samt de priser som gäller hos Frobbit!.

Med början 2014 och under de närmast kommande året så släpps det ut ca 14oo nya toppdomäner. Många av dessa faller inom kategorin Generiska, men du kan också titta under Dedicerade  då många faller inom den kategorin.Vi kommer successivt att uppdatera med dessa. Om du har frågor om någon ny toppdomän och inte finner den nedan är du välkommen att kontakta Frobbit! Kundtjänst

Hos ICANN, den organisation som har ett överordnat ansvar för generiska toppdomäner, kan en innehavare informera sig om sina rättigheter och skyldigheter.

 

a-f 

g-l

m-r

s-z

Länder på andranivå under .com/.net