Norge .no

Norge .no

.no är landstoppdomän för Norge.

.no är en sluten toppdomän där regler gäller för registreringen. Företag och andra organisationer kan registrera direkt under .no under förutsättning att de är registrerade i Norge. Varje företag/organisation kan registrera max 100 domäner. Om du inte är registrerad i Norge, kontakta Frobbit! för en lösning.

Privatpersoner som är registrerade i Folkeregisteret med ett norskt födelsenummer och har en adress i Norge kan registrera upp till 5 domäner direkt under .no.

Domänerna registreras enbart med korrekt konfigurerade namn servrar. Minst två namn servrar skall finnas.

Den som vill registrera en .no-domän skall följa Registreringsvillkoren

 

Priser/år:

.no inkl proxy ex moms ink moms
Nyregistrering 2100kr 2625kr
Förnyelse 2100kr 2625kr
Byte av registrar 125kr 156,25kr
Byte av innehavare 2100kr 2625kr
Förnyelse om domänen förfallit Pris vid förfrågan
.no exkl proxy
Nyregistrering 275kr 343,75kr
Förnyelse 275kr 343,75kr
Byte av registrar
Byte av innehavare 275kr 343,75kr
Förnyelse om domänen förfallit Pris vid förfrågan

 

För information om toppdomänen .no, vänligen kontakta vår Support.