Belarus .by

Belarus .by

.by är landstoppdomn för Belarus .

.by är en öppen toppdomän men med några villkorade subdomäner. Det krävs inte namnlikhet eller delgivningsadress i Belarus.

com.by Endast för juridiska personer och Belarus registrerade juridiska personer har företräde framför icke Belarus-registrerade.

net.by Endast för juridiska personer och Belarus registrerade juridiska personer har företräde framför icke Belarus-registrerade.

gov.by Reserverad för Belarus Regering och myndigheter.

mil.by Reserverad för Belarus militär och polisväsende.

 

Krav på 2 st namnservrar.

 

Nedan anges de priser som gäller för .by.

.by ex moms ink moms
Nyregistrering 1640kr 2051kr
Förnyelse 9900kr 1237kr
com.by, net.by
Nyregistrering 1640kr 2051kr
Förnyelse 990kr 1237kr

För information om toppdomänen .by, vänligen kontakta vår Support.