Frobbit!

.quebec

.quebec är en dedicerad toppdomänen för Quebec där det är krav på relation till Quebec

Priser: (reservation för kursförändringar av den svenska kronan)

 

.quebec ex moms ink moms
Nyregistrering 410kr 512,50kr
Förnyelse 410kr 512,50kr
Byte av registrar 410kr 512,50kr
Byte av innehavare 410kr 512,50kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .quebec, vänligen kontakta vår Support.