Frobbit!

.ngo/.ong

.ngo/.ong är en dedicerad toppdomän riktad mot Non Governmental Organisations. De två domänerna kan enbart registreras tillsammans.

Registry kommer se till att de två domänerna har identisk DNS konfigurering.

Verifiering av innehavaren kommer att ske.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.ngo/.ong ex moms ink moms
Nyregistrering 560kr 700kr
Förnyelse 560kr 700kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 560kr 700kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 560kr 700kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .ngo/.ong, vänligen kontakta vår Support.