Frobbit!

.lat

.lat är en dedicerad toppdomän för latinos

.lat är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .lat

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.lat ex moms ink moms
Nyregistrering 415kr 518,75kr
Förnyelse 415kr 518,75kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 415kr 518,75kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 415kr 518,75kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .lat, vänligen kontakta vår Support.