Frobbit!

.hiv

.hiv är en generisk toppdomän, dvs den har ingen knytning till ett speciellt land utan är global.

.hiv är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .hiv.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

IDN stöd: Tyska, Danska, Ungerska, Isländska, Litauiska, Lettiska, Polska, Svenska, Spanksa, Bosniska, Latinsk Serbiska, Latinsk Montenegriska

På websidan skall det finnas en klickräknare så varje klick på hemsidan genererar support till HIV projekt från .hiv (kod för klickräknare kan fås från .hiv).  Av årsavgiften går 640kr (€90) oavkortat till forskningen kring HIV.

 

Priser/år:

.hiv ex moms ink moms
Nyregistrering 1800kr 2250kr
Förnyelse 1800kr 2250kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 1800kr 2250kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 1800kr 2250kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .hiv, vänligen kontakta vår Support.