Frobbit!

.haus

.haus är en dedicerad toppdomän för tyskspråkiga entreprenörer, arkitekter, fastighetsägare, små och medelstora företag med knytning till byggbranschen

.haus är en öppen toppdomän där både privatpersoner, företag och andra organisationer kan registrera direkt under .haus

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.haus ex moms ink moms
Nyregistrering 475kr 593,75kr
Förnyelse 475kr 593,75kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 475kr 593,75kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 475kr 593,75kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .haus, vänligen kontakta vår Support.