Frobbit!

.film

.film är en dedicerad toppdomän avsedd för filmidustrin

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.film ex moms ink moms
Nyregistrering 975kr 1218,75kr
Förnyelse 975kr 1218,75kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 975kr 1218,75kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 975kr 1218,75kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .film, vänligen kontakta vår Support.