Frobbit!

.college

.college är toppdomän dedicerad för utbildningssektorn.

Domänen måste vara densamma som bankens varumärke eller firma. Dessutom finns det tekniska krav som ska vara uppfyllda.

 

 

Priser/år:

.college ex moms ink moms
Nyregistrering 760kr 950kr
Förnyelse 760kr 950kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 760kr 950kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 760kr 950kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .college, vänligen kontakta vår Support.