Frobbit!

.ceo

.ceo är en global toppdomän avsedd för världens ledare och för att främja deras relationer

.ceo kan enbart registreras för individer som är företagsledare (sitter i styrelser, innehar VD poster eller andra högre positioner i företag). Företag uppmanas att också registrera exklusiva företags .ceo adresser.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser: (reservation för kursförändringar av den svenska kronan)

.ceo ex moms ink moms
Nyregistrering 860kr 1075kr
Förnyelse 860kr 1075kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 860kr 1075kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .ceo, vänligen kontakta vår Support.