Frobbit!

.boats

.boats är en dedicerad toppdomän för båtindustrin.

Vid registrering görs en kontroll att innehavaren är medlem av båtindustrin.

 

Priser/år:

.boats ex moms ink moms
Nyregistrering 1460kr 1825kr
Förnyelse 1460kr 1825kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 1460kr 1825kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 1460kr 1825kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .boats, vänligen kontakta vår Support.