Frobbit!

.abogado

.abogado är en dedicerad toppdomän avsedd för advokater/jurister. Vid registrering sker en validering att sökanden är advokat/jurist och samma validering kommer också att göras i samband med förnyelse. Kostnaden för validering till kommer registreringskostnaden.

Vid registrering skall två stycken namn servrar anges.

 

Priser/år:

.abogado ex moms ink moms
Nyregistrering 1825kr 2281.25kr
Förnyelse 1825kr 2281.25kr
Byte av Registrar inkl 1 års förnyelse 1825kr 2281.25kr
Byte av Innehavare inkl 1 års förnyelse 1825kr 2281.25kr
Förnyelse om domänen förfallit 800kr 1000kr

För information om toppdomänen .abogado, vänligen kontakta vår Support.